Naslovna > Upisi > Diplome i certifikati

Diplome i certifikati

Azzurro – centar talijanskog jezika kreirao je i vodi svoje tečajeve talijanskog jezika u skladu sa CEFR standardima (The Common European Framework of Reference for Languages) Vijeća Europe te svim svojim polaznicima omogućuje da koriste EAQUALS-ALTE Europsku jezičnu mapu (European Language Portfolio for Adults) da bi bilježili svoje znanje i napredak u učenju jezika.

Cilj je usvajanje zajedničkih standarda na svim razinama procesa učenja i testiranja znanja stranog jezika. Radi mogućnosti usporedbe znanja jezika različitih osoba, mapa koristi europsku podjelu na šest referentnih stupnjeva:

A1 – Pripremni korisnik
A2 – Temeljni korisnik
B1 – Razvojni korisnik
B2 – Samostalni korisnik
C1 – Napredni korisnik
C2 – Vrsni korisnik

Svaki od tih šest referentnih stupnjeva na detaljno razrađen način opisuje što osoba može činiti sa stranim jezikom na pojedinom stupnju znanja. Po završetku tečaja isto možemo jamčiti i našim polaznicima.

Ljestvicu za samoprocjenu možete naći na ovom linku.

Europska jezična mapa se sastoji od tri dijela: Jezične putovnice, Jezične biografije i Dosjea.

Kontaktirajte nas

AZZURRO
CENTAR TALIJANSKOG JEZIKA
pri Institutu Sputnik

Trg Francuske Republike 14
(ulaz sa zapadne strane)
10 000 Zagreb
+385 (0)1 376 40 34
+385 (0)91 971 44 94
Facebook
Facebook
Cjenik
Cjenik
Kontakt
Kontakt